top of page

פתרונות

Operational Technology - OT\IOT

האם למערכות ה- OT/IOT בארגונכם קיימת מעטפת הגנה מספקת? האם קיים קישור ממערכות ה- OT למערכות ה- IT באופן המסכן את נכסי המידע של הארגון? האם אתם מודעים לנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מפגיעה במערכות ה- OT של ארגונכם? האם כלל האלמנטים המחוברים לרשתות ה- OT ממופים ומנוטרים? האם אתם מודעים לאנומליות שעולות בסביבה התפעולית של הארגון?

shutterstock_574162528.jpg

יכולות המערכת ויתרונותיה

 

שילוב יכולות ההגנה על רשתות ה- OT/IOT עם יכולות המוצר המוכרות מעולמות ה- IT, יוצר פלטפורמה להגנה מלאה על כלל סוגי יחידות הקצה הקיימות בארגון OT/IOT/IT:

  • המערכת מבצעת ניתוח והגנה על סביבות תעשייתיות, תוך תרגום בעיות מורכבות וחשיפת איומים שטרם התגלו / תהליכים שגויים, תקלות בהפעלה או תצורה לא נכונה של אלמנטים המשולבים ברשת.  
  • המערכת מנטרת את כל התעבורה במטרה לזהות אנומליות ברשת. 
  • המערכת תומכת ביותר מ- 200 פרוטוקולים תעשייתיים.
  • חברת פורסקאוט פועלת בשיתוף עם ספקי ICS  מובילים בתעשייה על מנת לזהות ולנתח את הפרוטוקולים והחולשות. המערכת עובדת באופן פאסיבי – מבצעת את הבדיקות והניתוח ומעלה את ההתרעות באופן שלא פוגע בפעילות מערכות הארגון.

 

הטמעת פתרונות Forescout

CyberIL משמשת כאינטגרטור המוביל בישראל של חברת פורסקאוט העולמית לפתרונות הגנה למערכות IT/OT/IOT . החברה מוכרת לצורך מתן שירותי  PS מטעם פורסקאוט ואף הוגדרה על ידה כחברה היחידה במעמד GOLD בארץ. לחברה ניסיון במיפוי תשתיות ה- OT של הארגון ובניית מעטפת הגנה מיטבית להתמודדות עם איומים על תשתיות ה- OT ועל המערכות המשיקות להן.
הטמעת ההגנה על מערכות ה- OT רלוונטית למגוון רחב של סביבות כדוגמת – BMS (Building Management Systems), מערכות כוח, מערכות רפואיות, מערכות אבטחה, סביבות מרובות סנסורים, בקרים ועוד.
 

למה ניתן לצפות

פלטפורמת האבטחה המאוחדת של  ForeScout תאפשר לארגון להגן באופן אופטימאלי על יחידות הקצה הקיימות בו, ובפרט על מערכות ה- OT לסוגיהן. המערכת תנטר את התעבורה בארגון, תזהה פגיעויות ואנומליות ותתריע על איומים, בעיות תפעוליות, תהליכים שגויים ועוד.  

 
bottom of page