top of page

רגולציה

כתיבת נהלים ומדיניות אבטחת מידע

האם מישהו בארגון כתב והטמיע נהלים המהווים פועל יוצא של מדיניות ההנהלה? האם מישהו בארגון מוודא שהמדיניות מגיעה עד אחרון העובדים? האם נהלי החברה עדכניים וברורים?

shutterstock_1506802709.jpg

האתגר

 

סיכוני הסייבר מחייבים עבודה רחבה, מדויקת ועקבית. הקלות לפרוץ למערכות הארגון, להשבית פעילות או לגנוב מידע זמינה במגוון רחב של ערוצים, כמו כניסה פיזית למשרדים, פריצה דרך טלפונים חכמים, מחשבים לא מעודכנים או ספקי שירות של הארגון.
“משטח העבודה” של האקר הוא אין סופי, וידו למרבה הצער בד"כ על העליונה. נהלי אבטחת מידע הם הבסיס הארגוני והתפעולי של הארגון בכל הנוגע לאבטחת מידע. הם הרמה הגבוהה ביותר במתודולוגית ההגנה על נכסי המידע, הסמן הימני לכל פעולה הנוגעת לתחום בארגון והעדות הישירה למעורבות ההנהלה  אשר מטרתה להגן על נכסי החברה בסיוע כלל העובדים - מראש הפירמידה ועד אחרון העובדים.

כתיבת נהלי אבטחת מידע

הטמעה נכונה של נהלים הוכחה כבקרה יעילה במניעה בארגון.

חברת CyberIL מספקת שירותי כתיבת נהלים בעברית ובאנגלית בהתאמה לחוקי הגנת הפרטיות, לרגולציות אבטחת המידע בתחומים השונים ולתקן אבטחת מידע ISO-27001. כל זאת בהתאם לאופי הארגון, לסביבת העבודה ובהתאמה לצרכים הארגוניים השונים.

שירות בחינת והכנת הארגון לעמידה בתקנות

נהלי אבטחת המידע יהוו אחד מהכלים החשובים לחיזוק והגברת שלב המניעה, הזיהוי, ניהול האירוע והשיקום בארגון בו התרחש נזק.

 
bottom of page