top of page

שירותים

shutterstock_692401876.jpg

מיפוי נכסי OT בארגון

האם כלל האלמנטים המחוברים לרשתות ה- IOT/OT ממופים ומנוטרים? האם אתם מודעים לכמות, סוגי וחלוקת האלמנטים ברשתות ה- OT/IOT בארגון? האם לקחתם בחשבון שקיימים אלמנטים ברשתות שאינכם מודעים אליהם? האם קיימת מודעות לסכנות הטמונות באלמנטים לא ידועים ברשתות ה- OT/IOT בארגון?

יכולות המערכת ויתרונותיה

אחד היתרונות המשמעותיים של המערכת להגנת רשתות ה- OT/IOT מבית פורסקאוט, הינה היכולת לביצוע מיפוי מהיר לקבלת תמונת מצב מלאה של סוגי האלמנטים השונים ברשתות הארגון. רשימת ההתקנים, המתקבלת בצורה מובנית ובדו"ח מסודר, כוללת רשימת בקרים, מתגים, התקני קצה, התקני IOT ועוד.

הטמעת פתרונות Forescout

לחברה ניסיון במיפוי תשתיות ה- OT/IOT של הארגון, כבסיס משמעותי לקבלת תמונת מצב מלאה של כלל האלמנטים ברשת הארגונית, ובכך לאפשר למנהלי אבטחת המידע לקבל החלטות ומשמעויות להקמת מעטפת הגנה מיטבית להתמודדות עם איומים על תשתיות

ה- OT ועל המערכות המשיקות להן.

הטמעת ההגנה על מערכות ה- OT רלוונטית למגוון רחב של סביבות כדוגמת – BMS (Building Management Systems), מערכות כוח, מערכות רפואיות, מערכות אבטחה, סביבות מרובות סנסורים, בקרים ועוד.

למה ניתן לצפות

מנהלי הארגון מקבלים תמונת מצב מלאה של כלל האלמנטים ברשתות ה- OT/IOT בארגון בתהליך קצר, מהיר ויעיל במיוחד. בכך, ועוד בטרם הותקנה המערכת, תתקבל היכולת לזהות אלמנטים לא ידועים, לזהות פרצות ואיומים משמעותיים ולבצע תוכנית הגנה באמצעות הטמעת פלטפורמת האבטחה המאוחדת של ForeScout. בסופו של דבר, המערכת תנטר את התעבורה בארגון, תזהה פגיעויות ואנומליות ותתריע על איומים, בעיות תפעוליות, תהליכים שגויים ועוד.  

bottom of page