top of page

פתרונות

אינטגרציה וביצוע פרויקטים

shutterstock_1781066204.jpg

מומחי החברה והנהלתה מביאים עמם ידע מקצועי, ניסיון רב ויכולת לספק מענה אינטגרטיבי לארגונים במטרה לשפר את רמת אבטחת המידע ולמנוע פרצות העלולות להוביל לתוצאות הרסניות בארגון.

החברה מספקת שירותי תכנון, אינטגרציה, ניהול וביצוע פרויקטים בעולמות ההגנה בסייבר, רשתות תקשורת ותשתיות IT. מומחי החברה, בעלי מוניטין רב, ניסיון ממושך והיכרות מעמיקה של השוק, מתאימים כל פתרון באופן מלא לצרכי הלקוח.

עקרונות ניהול וביצוע פרויקט

המפתח המרכזי להצלחת פרויקט הכולל בתוכו מרכיבים טכנולוגיים משמעותיים, הוא ללא ספק אופן ניהולו ברמה התהליכית והטכנולוגית. מעבר לתיאוריה שבניהול פרויקט, המשקולות המרכזיות להצלחתו הן ניסיון הצוות, יכולתו המקצועית והבאת לקחי פרויקטים רחבי היקף לידי ביטוי בתהליך התכנון והביצוע. מומחי CyberIL (סייבר איי אל) עתירי ניסיון בביצוע וניהול פרויקטים, ומביאים לידי ביטוי לקחי עבר ומתודולוגיה סדורה החל משלב התכנון ועד למסירת הפרויקט והטמעתו.

 

אינטגרציה מערכתית

קיימת חשיבות רבה לביצוע וניהול האינטגרציה בשני צירים שונים וחופפים בו זמנית- אינטגרציה ברמה הניהולית. במסגרת האינטגרציה  באים לידי ביטוי יכולת צוות הפרויקט בהבנת התמונה המלאה הכוללת תוכנית עבודה, ניהול סיכונים ודרישות הפרויקט על כלל היבטיו, ואינטגרציה ברמה ההנדסית/טכנולוגית- הבנה טכנולוגית עמוקה של כלל דרישות ומרכיבי הפרויקט תוך מחשבה לגידול והתפתחות עתידית, SLA ותחזוקה שוטפת.

חברתCyberIL  תביא לידי ביטוי ניסיון רב שנים בביצוע אינטגרציה וניהול פרויקטים, תוך ייצוג מלא של הלקוח ושמירה על האינטרסים שלו מקצה לקצה.

bottom of page